กิจกรรม และความเคลื่อนไหว

...
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของแผนงานยุทธศาสตร์

25 ธันวาคม 2561

ดูทั้งหมด
...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร กองนโยบายและแผน ณ บ้านระเบียงดาว รีสอร์ท ปากช่อง

9 ธันวาคม 2018

ดูทั้งหมด
...
ประชุมแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 พฤศจิกายน 2018

ดูทั้งหมด
กิจกรรมและความเคลื่อนไหทั้งหมด

พกพา SalaryRERU ไปได้ทุกที่

รับแอป SalaryRERU ฟรีสำหรับ Android

ดาวน์โหลดวันนี้

ธุรกรรมการเงินออนไลน์

...
ตรวจสอบเงินเดือน

เช็คได้ทุกที่ ทั้งออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบทันที
...
เงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม ทดรองราชการ

ตรวจสอบทันที
...
ตรวจสอบเงินยืม

บริการตรวจสอบเงินยืมไปราชการ และอื่นๆ

ตรวจสอบทันที
ติดตามฝ่ายแผนงานและนโยบาย

พัฒนาและออกแบบโดย นายสมยศ ศรีหานนท์

© ฝ่ายแผนงานและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2019